Фудбалски Савез Златиборског Округа основан је 1958 године... више

Делегирање, табеле, резултати

У овом делу можете видети парове свих кола, резултате одиграних утакмица, информације о клубовима који припадају Златиборском округу и делегирање.


Делегирање,Резултати

 

 

Фудбалски Савез Златиборског Округа

 

Поштовани корисници

На овој инернет презентацији можете пронаћи све релевантне информације везане за овогодишње надметање тимова под патронатом Фудбалског савеза Златиборског округа.

 

Нове вести и догађаји

                                   ОБАВЕШТЕЊЕ


          Секретаријат Фудбалског савеза Златиборског округа на својој седници одржаној дана 18.05.2014. године донео  је следеће:

                                        О Д Л У К Е

              1.Да  Фудбалски савез Златиборског округа  уплати износ од 50.000,оо динарa(педесетхиљададинара)на име помоћи за настрадале од поплава на територијиРепублике Србије на жиро рачун Владе Републике Србије .

              2.Да сви фудбалски радници ( фудбалске судије,инструктори, делегати и тренери) са територије Фудбалског савеза Златиборског округа уплате на жиро рачун Фудбалског савеза Златиборског округа износ од по 1.000,оо динара
(хиљадудинара)на име помоћи за настрадале од елементарних непогода   изазваним поплавама на територији  републике Србије. Новац уплатити на рачун:ФС Златиборсог округа:

  Бр.жиро рачуна: 160-389821-45 – Интеза банка

  Сврха уплате: Уплата хуманитарне помоћи за пострадалеод поплаве на територији Републике Србије.

  Шифра плаћања: 190

              Сва уплаћена средства на жиро рачун ФС Златиборског округа на име Уплата хуманитарне помоћи за пострадале од поплаве на територији Републике Србије.биће прослеђена на жиро рачун Владе Републике Србије број: 840-3546721-89.

 Фудбалски савез Златиборског округа АПЕЛУЈЕ  на све спортске раднике да се активно укључе  у  акцији прикупљања новчане помоћи  за настрадале у поплавама на подручију Републике Србије.

                                                                                                          Председник ФСЗО
                                                                                                          Јосип Ристановић,с.р.

 

Поштовани корисници сајта од сада ће вам бити доступне табеле, и резултати свих селекција у word-овом формату.На страницама табела и резултата налазе се линкови за преузимање фајлова.С`поштовањем администрација сајта.

 

 

 

 

 

 

 

 

САВЕЗ - РЕЗУЛТАТИ - ТАБЕЛЕ - КЛУБОВИ - ДЕЛЕГИРАЊЕ - ДОКУМЕНТА - ГАЛЕРИЈА - ЛИНКОВИ - КОНТАКТ - АДМИНИСТРАТОР

 

 

 

desing by Kojoks